Mitä – Brändin missio, visio ja ydinarvot

Aloitetaan suunnittelemalla

Kuten minkä tahansa muunkin liiketoiminnan osa-alueen kehittäminen, myös brändin rakentaminen on syytä aloittaa suunnittelemalla. Bisneskielellä tämä tarkoittaa strategian luomista. Strategia saattaa kuulostaa juhlavalta ja korkealentoiselta termiltä mutta todellisuudessa kyse on yksinkertaisesta ja käytännönläheisestä suunnitelmasta, jossa haetaan vastaus viiteen peruskysymykseen:

  • Missio – Miksi brändi on olemassa ja mikä on sen perustehtävä?
  • Visio – Mikä on brändin tavoite?
  • Ydinarvot – Mitkä ovat brändin ydinarvot?
  • Asiakkaat – Ketkä ovat brändin asiakkaita?
  • Toteutussuunnitelma – Kuka, miten ja millä aikataululla brändi rakennetaan?

Kurssin ensimmäisen osion (Brändin strategia) aikana tulet löytämään vastaukset näihin viiteen peruskysymykseen ja luot pohjan brändisi kehittämiselle.

Brändin kehittäminen on syytä ajatella mieluummin jatkuvana prosessina kuin yksittäisenä projektina. Brändin suunnittelu vaatii sitoutumista, luovuutta ja strategista ajattelua ja edellyttää jatkuvaa optimointia ja sopeutumista markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin.

Mikä on brändin missio?

Aloita brändin suunnittelu kirkastamalla brändisi kivijalka eli perimmäinen syy miksi se on olemassa ja miksi sitä halutaan kehittää. Brändin kehittämiselle voi olla monia syitä. Alla listattuna muutamia olennaisimpia:

Erottautuminen

Kilpailluilla markkinoilla vahva brändi auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista. Sen avulla asiakkaat voivat helposti tunnistaa ja muistaa tuotteesi tai palvelusi, jolloin he valitsevat todennäköisemmin sinun tuotteesi tai palvelusi.

Luottamus ja uskottavuus

Vakiintunut brändi rakentaa luottamusta ja uskottavuutta kuluttajien keskuudessa. Ihmiset ostavat todennäköisemmin brändeiltä, ​​jotka he tuntevat ja joihin he luottavat, mikä vähentää riskiä ja lisää uskollisuutta.

Korkeampi koettu arvo

Vahvat tuotemerkit voivat saada korkeampia hintoja tuotteilleen tai palveluilleen, koska asiakkaat yhdistävät ne laatuun, luotettavuuteen ja arvostukseen.

Asiakasuskollisuus

Brändin rakentaminen luo emotionaalisia yhteyksiä asiakkaisiin, mikä lisää uskollisuutta ja toistuvia ostoja. Kanta-asiakkaat suosittelevat myös brändiä todennäköisemmin muille, mikä edistää suusta suuhun suuntautuvaa markkinointia.

Lahjakkuuksien houkutteleminen

Hyvämaineinen brändi ei vain houkuttele asiakkaita, vaan myös huippuosaajia. Ihmiset haluavat työskennellä yrityksissä, joilla on vahvoja brändejä, koska he pitävät niitä vakaampina ja halutuimpina työnantajina.

Markkinoiden laajentaminen

Tunnettu tuotemerkki voi helpottaa laajentumista uusille markkinoille tai tuotekategorioihin. Asiakkaat kokeilevat todennäköisemmin uusia tarjouksia brändiltä, ​​johon he jo luottavat.

Resilienssi (kyky toipua vastoinkäymisistä)

Vahvoilla brändeillä on parempi resilienssi kuin heikoilla. Asiakkaat ovat anteeksiantavaisempia sellaisten brändien tuotteille tai palveluille, joihin heillä on positiivisia mielleyhtymiä.

Pitkän aikavälin kasvu

Brändin rakentaminen on investointi yrityksen pitkän aikavälin menestykseen. Vahva brändi tarjoaa alustan kestävälle kasvulle ja auttaa eristämään liiketoimintaa lyhyen aikavälin markkinoiden heilahteluilta.

Kuten huomaat, brändin kehittämisellä on lukuisia hyötyjä. Kaiken kaikkiaan brändin rakentaminen on ratkaisevan tärkeää kilpailuedun luomisessa, asiakasuskollisuuden edistämisessä ja kestävän kasvun edistämisessä nykypäivän markkinoilla.

Mikä on brändin visio?

Brändin vision avulla luodaan tahtotila ja tavoite siitä mihin brändiä ollaan viemässä. Missä näet brändin vuoden, kahden vuoden, viiden vuoden ja kymmenen vuoden päästä? Onko tavoitteesi työllistää itsesi, kasvattaa liikevaihtoa tai henkilöstömäärää, siirtyä kansainvälisille markkinoille, myydä yritys pois tai mikä tahansa muu selkeä ja konkreettinen tavoite.

Mitkä ovat brändin ydinarvot?

Brändin ydinarvot sanallistavat mission ja kertovat brändin pohjana olevan arvomaailman. Mihin arvoihin me uskomme ja millä ehdoilla me rakennamme brändiämme?