Brändi-identiteetti – 2

Mikä on brändi-identiteetti?

Brändi-identiteetillä tarkoitetaan visuaalisia, emotionaalisia ja strategisia elementtejä, jotka yhdessä edustavat brändiä ja erottavat sen kilpailijoistaan. Tämä on tapa, jolla yritys esittelee itsensä maailmalle.

Brändi-identiteetin tarkoituksena on luoda ainutlaatuinen ja yhtenäinen kuva yrityksen tuotteista ja palveluista eli sen miten yritys tuottaa lisäarvoa asiakkailleen.

Mitä eroa on brändi-identiteelillä ja brändillä?

Termit “brändi” ja “brändin identiteetti” liittyvät toisiinsa, mutta viittaavat eri näkökohtiin yrityksen läsnäolosta ja käsityksestä markkinoilla:

Brändi

  • Brändi on yleinen käsitys yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta ja maine asiakkaiden mielissä. Se kattaa kaiken yritykseen liittyvän, mukaan lukien sen tuotteet, palvelut, arvot, mission, kulttuurin ja asiakaskokemukset.
  • Brändi ei ole vain logo tai nimi; se on summa kaikista vuorovaikutuksista ja assosiaatioista, joita asiakkailla on yrityksen kanssa. Tämä sisältää sen, miten yritys nähdään laadussa, luotettavuudessa, innovaatioissa, asiakaspalvelussa ja muissa tekijöissä.
  • Brändit voivat olla vahvoja tai heikkoja, positiivisia tai negatiivisia riippuen siitä, kuinka tehokkaasti yritys pitää lupauksensa ja täyttää asiakkaiden odotukset ajan myötä.

Brändi-identiteetti

  • Brändi-identiteetti puolestaan ​​​​tarkoittaa visuaalisia, sanallisia ja aistillisia elementtejä, joita yritys käyttää edustaakseen itseään ja viestiäkseen brändiään maailmalle.
  • Se sisältää konkreettisia elementtejä, kuten yrityksen logon, värit, typografian, kuvat, pakkaukset ja muut suunnitteluelementit, sekä aineettomia elementtejä, kuten brändin äänen, viestintyylin ja yleisen persoonallisuuden.
  • Brändi-identiteetti toimii brändin visuaalisena ja sanallisena “kasvona”, joka auttaa erottamaan sen kilpailijoista, luomaan brändin tunnettuutta ja herättämään tiettyjä tunteita tai assosiaatioita asiakkaiden mielissä.
  • Vaikka brändi-identiteetti on tärkeä osa vahvan brändin rakentamista ja ylläpitämistä, se on vain yksi osa laajempaa brändiekosysteemiä. Tehokkaan brändi-identiteetin tulee olla linjassa laajemman brändistrategian kanssa ja tukea yrityksen yleisiä bränditavoitteita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka brändi kattaa yrityksen, tuotteen tai palvelun yleisnäkemyksen ja maineen, brändi-identiteetti viittaa nimenomaan visuaalisiin, sanallisiin ja aistillisiin elementteihin, joita käytetään edustamaan brändiä ja viestimään siitä yleisölle.

Miksi brändi-identiteetti on tärkeä luoda?

Vahvan brändin luominen yrityksellesi on välttämätöntä positiivisen ja mieleenpainuvan identiteetin luomiseksi markkinoille. Hyvin muotoiltu brändi voi auttaa sinua tavoittamaan kohdeyleisösi, erottumaan kilpailijoista ja rakentamaan asiakasuskollisuutta.

Brändin identiteetti on ratkaiseva tekijä tunnettuuden luomisessa, asiakasuskollisuuden rakentamisessa sekä brändin arvojen ja persoonallisuuden välittämisessä.

Brändin rakentaminen on hyvä aloittaa luomalla ensin itsellesi kokonaisymmärrys siitä mistä osa-alueista brändi muodostuu. Brändi-identiteetin voi sanoa olevan strateginen suunnitelma brändisi kehittämiseksi tai viitekehys jonka avulla lähdet brändiäsi kehittämään.

Brändi-identiteetti on hyvä kirjoittaa auki jotta pystyt palaamaan siihen aina tarvittaessa. Brändi-identiteetti on oiva apuväline myös mahdollisille palveluntuottajillesi jotka auttavat sinua brändin kehittämisessä. Usein varsinkin graafinen suunnittelu on brändin rakentamisen osa-alue johon on viisasta käyttää ulkopuolista suunnittelijaa.

Mistä elementeistä brändi-identiteetti muodostuu?

Käyn seuraavassa läpi brändi-identiteetin elementtejä. Lue ne ajatuksella läpi ennen kuin aloitat määrittelemään brändi-identiteettiä. Olennaisinta tässä vaiheessa on, että saa mahdollisimman kattavan kuvan brändi-identiteetin elementeistä.

Tämä auttaa sinua seuraavaksi brändi-identiteetin määrittelysssä ja myöhemmin suunnittelemaan tarkemmin brändiäsi.

Logo

Visuaalinen symboli, joka edustaa brändiä. Se on usein tunnistettavin elementti ja toimii nopeana tunnisteena.

Väripaletti

Joukko värejä, jotka on valittu edustamaan brändiä johdonmukaisesti eri materiaaleilla ja alustoilla. Värit voivat herättää erityisiä tunteita ja assosiaatioita.

Typografia

Valitut fontit ja kirjasintyypit, joita käytetään brändin viestintään. Typografia vaikuttaa brändin yleiseen visuaaliseen tyyliin.

Visuaaliset elementit

Logon lisäksi tämä voi sisältää kuvioita, kuvakkeita, kuvia ja grafiikkaa, joita käytetään johdonmukaisesti vahvistamaan brändin identiteettiä.

Äänensävy

Viestinnän tyyli ja kieli, jolla brändin viesti välitetään. Tämä sisältää brändin persoonallisuuden, olipa se muodollinen, rento, humoristinen jne.

Tunnus- tai iskulause

Lyhyt ja mieleenpainuva lause, joka kiteyttää brändin olemuksen tai arvolupauksen.